همیار حساب

نـرم افــزار حســــابداری شرکــــتی سپیدار همــکاران سیستم

نرم افزاری یکـپارچه، ویژه مدیریت شــرکت‌های کوچک در حــوزه‌هایخدمــاتی، بازرگــانی، تولــیدی و پخــش

خدمات ما

سپیدار همکاران سیستم

راهکاران همکاران سیستم

وب سرویس سپیدار همکاران سیستم

بسته های نرم افزار حسابداری سپیدار

بسته تولیدی

این بسته شامل سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت، مشتریان و فروش ، انبار تولیدی و سیستم تولید است .این نرم‌افزار مناسب کلیه شرکت‌های تولیدی و صنعتی که مشغول به تولید هستند از اهمیت زیادی برخوردار است .
 

بسته‌ی بازرگانی

این بسته شامل سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت ، مشتریان و فروش و انبار بازرگانی می‌باشد . این نرم‌افزار مناسب کلیه اشخاص حقوقی است که نوع فعالیت آن‌ها به‌صورت بازرگانی و خریدوفروش یا صادرات و واردات است .
 

بسته خدماتی

نرم‌افزار حسابداری خدماتی شامل سیستم‌های حسابداری ، دریافت و پرداخت و فروش خدماتی می‌باشد . این بسته متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی است که فعالیتشان ارائه خدمات به مشتریان است .
 

بسته پیمانکاری

این سیستم با گزارش کاربرگ قرارداد به شما کمک می‌کند تا در هر لحظه اطلاع دقیقی از وضعیت عملکرد هر قرارداد داشته باشید. همچنین می‌توانید به‌موقع دیسکت فایل خریدوفروش فصلی و صورت وضعیت‌های خود را مطابق با آخرین تغییرات قانونی ارائه دهید

بسته پخش

این بسته شامل سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت، مشتریان و فروش، انبار بازرگانی ، سفارش‌گیری و پخش ، پخش سرد یا گرم می‌باشد که تمام عملیات فروش از جمله فروش درب کارخانه و فروش عمده را از سفارش‌گیری تا توزیع و تسویه حساب پشتیبانی می‌کند .

Read More
بسته تولیدی
این بسته شامل سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت، مشتریان و فروش ، انبار تولیدی و سیستم تولید است .این نرم‌افزار مناسب کلیه شرکت‌های تولیدی و صنعتی که مشغول به تولید هستند از اهمیت زیادی برخوردار است .
 
Read More
بسته‌ی بازرگانی
این بسته شامل سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت ، مشتریان و فروش و انبار بازرگانی می‌باشد . این نرم‌افزار مناسب کلیه اشخاص حقوقی است که نوع فعالیت آن‌ها به‌صورت بازرگانی و خریدوفروش یا صادرات و واردات است .
 
Read More
بسته خدماتی
نرم‌افزار حسابداری خدماتی شامل سیستم‌های حسابداری ، دریافت و پرداخت و فروش خدماتی می‌باشد . این بسته متناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی است که فعالیتشان ارائه خدمات به مشتریان است .
 
Read More
بسته پیمانکاری
این سیستم با گزارش کاربرگ قرارداد به شما کمک می‌کند تا در هر لحظه اطلاع دقیقی از وضعیت عملکرد هر قرارداد داشته باشید. همچنین می‌توانید به‌موقع دیسکت فایل خریدوفروش فصلی و صورت وضعیت‌های خود را مطابق با آخرین تغییرات قانونی ارائه دهید
Read More
بسته پخش
این بسته شامل سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت، مشتریان و فروش، انبار بازرگانی ، سفارش‌گیری و پخش ، پخش سرد یا گرم می‌باشد که تمام عملیات فروش از جمله فروش درب کارخانه و فروش عمده را از سفارش‌گیری تا توزیع و تسویه حساب پشتیبانی می‌کند .
Previous
Next

قیمت و خرید نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم

جهت اطلاع از قیمت سیستم های حسابداری و همچنین ثبت سفارش و یا هماهنگی جهت جلسه حضوری لطفا اطلاعات خود را از ثبت نمایید.